Контакты

Офис Екатеринбург
620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 42а, офис 509
Tel: +7(343) 384-55-93 
Email: info@chinasuppliers.ru


Офис Пекин
Běijīng shì hǎidiàn qū zhì xīn lù zhì xīn běilǐ 15 hào lóu 5-301
Tel: +(86) 010-80-44-73-70
Email: sales-hs@chinasuppliers.ru

Офис Гуанчжоу
Guǎngzhōu shì yuǎnjǐng lù táng xià nán jiē 76 hào rì yù shāngwù dàshà 6 lóu 6A shì
广州市远景路棠下南街76号日裕商务大厦6楼6А室
Tel: +(86) 185-18-37-75-78
Email: sales-hs@chinasuppliers.ru